Eggedal Kirke

Om du ønsker å vies i kirken, kan Bryllupsbygda selvsagt også tilby dette. Vi har mange vakre kirker å velge mellom.

  • Kirke

Eggedal Kirke er en langkirke av tre fra 1878, laftet opp av tømmer på grunnmurer av upusset naturstein og panelt og har 300 sitteplasser.

Den er vakkert utmykket med gammelt barokkinventar og er absolutt verdt et besøk.

Kirken har rektangulært skip og smalere kor. Kirken ble noe ombygget og interiøret forandret i løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte, verdifulle inventar fra den gamle kirken, som lå på Hovland i Eggedal, i bruk i den nye kirken og gi interiøret mer preg av gamlekirken.

Koret og skipet fikk tønnehvelv av tre, og i korskillet ble gamlekirkens korskille rekonstruert.

Koret ble malt og dekorert av Carsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirken.

KONTAKT

Sokneprest Lise Wold Kleven
Borgerstua, 3350 Prestfoss
Tlf: 32 71 14 44
E-post: mette.flaagan@sigdalkirke.no