Flå kirke

En koselig kirke i Flå

  • Kirke

Flå kirke ble innviet 15. september 1858. Den erstattet den gamle stavkirken som sto et annet sted i bygda- på Ve. Kirken ble tegnet av byplansjef i Christiania Christian Heinrich Grosch, en produktiv mann med 78 kirkebygg etter seg landet rundt! Flå og Nes var da som nå ett prestegjeld, og det var enighet at Flå trengte kirke før Nes, denne kom da fire år etter i 1862.

Hadde da et stort 150-årsjubileum her i 2008, med høytidelig gudstjeneste og samling for bygdefolket på skolen etterpå.

Kirken ligger flott til ved den sydlige inngangen til Flå sentrum. Den har plass til ca 300 mennesker, og ble i begynnelsen av 1980-årene utvidet med sakristi med dåpsventerom og toalett. Rundt kirken ligger en pent vedlikeholdt kirkegård med 1290 plasser, og et steinkast unna har vi kommunehuset og menighetshuset.

Inne i kirken ser vi altertavlen fra 1914, motiv Jesus i Getsemane, malt av Axel Ender i 1914.. Teksten under altertavlen er «Skje ikke min vilje, men din» (Luk 22.42) Til høyre for kordøren henger nattverdsbildet fra den gamle stavkirken. Den er malt i 1736, og ble renset og restaurert til 150-årsjubileet i 2008.

Enda eldre er den gamle bibelen under glassmonteren foran prekestolen, det er Christian IVs bibel og trykket i København i 1633. Den var en gave til 100-årsjubileet.

Kirkerommet er vakkert malt av malermester Sigmund Haraldseth, mens det særegne kassett-taket i koret er malt av dalens mest kjente kunstmaler gjennom tidene, nemlig Halvor Lindahl. Nye utgangsdører ble anskaffet i 2008 og laget av Ulsaker Trevare. Som for mye annet i kirken ble dette mulig takket være store private gaver.

Flå kirke: flaakirke@flaa.kommune.no

Kirkeverge: martha.gaptjern@flaa.kommune.no

www.flaakirke.no

Tlf: 91134327 / 95838312

Brudehistorier fra Flå kirke

Rime middelalder gård

  • Gård
  • Med servering