Glesne kapell

Om du ønsker å vies i kirken, kan Bryllupsbygda selvsagt også tilby dette. Vi har mange vakre kirker å velge mellom.

  • Kirke

Glesne kapell ligger lengst sør i bygda, ved tettstedet Krøderen. Fra Oslo: Følg rv 7 mot Gol, ved Hamremoen ta mot venstre (rv 280 til Vikersund/Krøderen). Kjør til tettstedet Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal. Følg denne veien ca 3 km. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet ble oppført 1908 på gården Søndre Glesnes grunn og er en langkirke bygd i tre.. Tomten ble gitt av gårdens eier, og bygget ble reist ved bidrag fra bygdefolket. Glesne kirkestue er et ominnredet gravkapell fra 1922.

Krødsherad prestekontor
Kirkestua, 3536 Noresund.
E-post: trulsnglesne@gmail.com 
Tlf. 32 14 92 00
Kontoret er betjent mandag og onsdag kl. 9-15