Holmen Kirke

Om du ønsker å vies i kirken, kan Bryllupsbygda selvsagt også tilby dette. Vi har mange vakre kirker å velge mellom.

  • Kirke

Holmen Kirke, som er Sigdals hovedkirke, ble bygget i 1853.

Den ligger i Prestfoss. Samme år som den sto ferdig ble diktepresten Jørgen Moe ordinert her.

Tidligere sto det en eldre kirke like ved Holmen prestegård. Men på 1840-tallet var gamlekirken blitt så skrøpelig at daværende sokneprest Stub fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet.

Holmen kirke er en korskirke, oppført i tømmer og panelt. Den har 700 sitteplasser, og altertavlen, som er malt av Aksel Ender, viser korsfestelsen.

Interiøret er lyst og åpent.

KONTAKT

Sokneprest Lise Wold Kleven
Borgerstua, 3350 Prestfoss
Tlf: 32 71 14 44
E-post: mette.flaagan@sigdalkirke.no