Høyfjell

Norefjellregionen har mye høyfjell, her kan du velge lokasjon selv.

  • Utendørs fjell

Norefjellregionen har mye høyfjell, her kan du velge lokasjon selv. Husk at prester ikke har vielser ute. Human Etisk Forbund har flotte vielser ute.