Nykirke

Om du ønsker å vies i kirken, kan Bryllupsbygda selvsagt også tilby dette. Vi har mange vakre kirker å velge mellom.

  • Kirke

Omkring år 1300 ble Modums Nye Kirke reist på gården Buskerud, som da var bispegods. Dette var en liten stavkirke. På 1600-tallet ble den igjen erstattet av en tømmerkirke. Den nåværende Nykirke ble bygget i 1847, en tømmerkirke tegnet i nygotisk stil av arkitekt Grosch.

 

Fra Åmot sentrum, følg skilt mot Blaafarveværket og Sigdal (Lilleåsgata) ned korketrekkeren, bro over elven, og videre ca 500 m. Ta så til venstre  over bro (Refsalveien) og følg Refsalveien ca 2,3 km. Kirken ligger på høyre hånd.

Telefon: 32 78 32 30  
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14