Olberg Kirke

Om du ønsker å vies i kirken, kan Bryllupsbygda selvsagt også tilby dette. Vi har mange vakre kirker å velge mellom.

  • Kirke

Olberg kirke ligger ved rv 7 like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirken på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirken ble innviet den 19. oktober 1859. Jørgen Moe, som da var prest i bygda, engasjerte seg veldig i prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirken revet, - det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirken er døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre i koret. Altertavlen "Jesu dåp" er malt av Azel Ender i 1878. Fire glassmalerier i koret er laget av Emanuel Vigeland i 1917. Lysekronen er fra 1900, og kirkeskip fra 1878.

 

OBS. Datoene som det ikke er mulighet for å ta imot vigsler i Krødsherad sommeren 2017 er:

20.5
17.6
15.7
29.7
12.8 

Krødsherad prestekontor
Kirkestua, 3536 Noresund.
E-post: trulsnglesne@gmail.com 
Tlf. 32 14 92 00
Kontoret er betjent mandag og onsdag kl. 9-15