Smiing i Hymens lenker

Gammel bryllupstradisjon med røtter tilbake til Vikingtiden.

  • Utendørs fjell

Gjennom en stilfull, men enkel og verdig seremoni, vil Norheimsmeden Øivind på en symbolsk og samtidig svært realistisk måte, "smi" brudefolket sammen i ekteskapet. Når et brudepar blir "smidd i hymens lenker" er ikke dette et vielsesritual, men en stadfestelse av det løftet brudeparet har gitt hverandre.

Brudefigurer av rent stål er lenket med kjetting til to hjerter som smis sammen til èn enhet. Brud og brudgom holder figurene, mens smeden foretar den praktiske sammensveisingen av hjertene. Dette symboliserer en pakt som er lett å forene, men vond å bryte opp.

Et bryllup er på mange måter en høytidsstund. Ikke bare for brudeparet, men også for deres familie og venner som får ta del i og være med på seremonien.

Brudefolket kan selv velge hvor seremonien skal avvikles.

Kontaktopplysninger:

Norheimsmia v/ Øyvind Klausen,
Fyresdal, 3870 Fyresdal

Telefon: +47 97 06 98 90

toneklau@frisurf.no