Veikåker kapell

Om du ønsker å vies i kirken, kan Bryllupsbygda selvsagt også tilby dette. Vi har mange vakre kirker å velge mellom.

  • Kirke

Veikåker kapell ligger ved rv 7, ca 15 km nord for Noresund, retning Gol. Kapellet ligger på venstre hånd når man kommer fra Oslo. Veikåker kapell er bygd i 1934. Kapellet er bygd i tømmer. Altertavlen forestiller "Den gode hyrde" og er malt av Per Vigeland. Et krusifiks i tre er skåret av Klyver Rykken.

OBS. Datoene som det ikke er mulighet for å ta imot vigsler i Krødsherad sommeren 2017 er:

20.5
17.6
15.7
29.7
12.8 

Krødsherad prestekontor
Kirkestua, 3536 Noresund.
E-post: trulsnglesne@gmail.com 
Tlf. 32 14 92 00
Kontoret er betjent mandag og onsdag kl. 9-15